GLASMAATJE BV

Algemene voorwaarden Glasmaatje B.V. versie 01-01-2022

Artikel 1. Algemeen
1.1 : Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Glasmaatje betreffende de verkoop, levering van glas, aluminium dakprofielen en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 : Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.3 : Een exemplaar van deze algemene voorwaarden mag u kopiëren of downloaden via onze site.
1.4 : Glasmaatje behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Bestellen

2.1 : Glasmaatje heeft voor glasproducten en aluminium profielen een webshop ontwikkeld waarmee de klant zelf een bestelling kan samenstellen.
2.2 : De klant is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke bepalingen en geldende  normen (bv NEN 3576, richtlijnen uit de NPR 3577, etc.). Glasmaatje kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van deze normen. Glasmaatje kan per email of telefonisch tips of adviezen geven, maar zij is nooit aansprakelijk te stellen voor de uitvoering of uitwerking daarvan daar wij geen bouwtechnische ondersteuning of garanties kunnen bieden.
2.3 : Glasmaatje levert onder andere veiligheidsglas en isolatieglas met één- of tweezijdig veiligheidsglas altijd van het merk Pilkington of Euroglas. Standaard isolatieglas, HR isolatieglas en HR++ isolatieglas en spiegels zijn altijd via de glasfabriek Pilkington NSG of Euroglas. Tevens leveren we aluminium profielen en aanverwanten vanaf PEXT. We volgen de lever- en garantievoorwaarden van de fabrikanten.
2.4 : De klant is zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van de afmetingen van het glas en aluminium profiel. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
• De klant geeft betreft glas altijd de netto afmetingen van het glas door en dient zelf te zorgen voor voldoende omtrekspeling i.v.m. de glastoleranties m.b.t. de productie.

Enkel glas – Float glas – Figuurglas – Veiligheidsglas – Spiegel – Gekleurd glas

Er wordt altijd geprobeerd uw opgegeven maat precies te produceren. Niettemin zijn er (volgens de branchenormen) de volgende glastoleranties t.o.v. uw opgegeven maat.
Onderstaande tabel geeft aan dat de door de fabriek gesneden afmeting van een bepaalde dikte glas af kan/mag wijken met onderstaande mm qua breedte/hoogte.
Zorgt u zelf voor voldoende omtrekspeling.

Glasdikte in mm  Tolerantie in mm 
 Voor breedte en hoogte < 1,5 mVoor breedte en hoogte ? 1,5 m
2-3-4-5-6± 2 mm± 3 mm
8-10-12± 3 mm± 4 mm
15-19-25± 5 mm± 6 mm

• Bij gebruik van roosters zorgt de klant zelf voor de juiste netto berekening van het glas.
• De klant geeft betreft aluminium profiellengtes de netto maten die eventueel passend zijn of nog met een aluminium (hand)zaag passend gemaakt kunnen worden.
• Afbeeldingen in de webwinkel kunnen afwijken van de werkelijkheid. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
• Afwijkingen van bovenstaande uitgangspunten dienen altijd gemeld te worden aan Glasmaatje.

2.5: Retourrecht/herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle maatwerk producten van Glasmaatje.nl.

Hieronder vallen onder andere alle soorten glas en aluminium profielen die u met persoonlijke maatvoering en opties opgeeft. Dit betekent dat je reeds bestelde en ontvangen goederen die onder deze uitsluiting vallen niet kunt retourneren/annuleren. (tenzij in overleg met Glasmaatje anders aangegeven).

Standaard artikelen die geen bewerking vereisen, vallen binnen het herroepingsrecht. U kunt het product tot en met 14 dagen na levering retourneren volgens de wijze welke beschreven is bij de tab Klantenservice > Retour. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen teruggestort.
Een klacht t.a.v. het product of levering dient binnen 48 uur gemeld te worden. U kunt hiervoor contact opnemen met info@glasmaatje.nl onder vermelding van uw ordernummer, klachtbeschrijving en foto’s.

2.6: Glasmaatje behoudt het recht nadat een order geplaatst en betaald is een toeslag te vragen indien dit nodig is. De klant mag dan de order alsnog annuleren.

De inhoud van de order en het orderbedrag is pas definitief overeengekomen van Glasmaatje.nl naar klant als Glasmaatje.nl de status; Geplande leverdatum aan de klant per email verzonden heeft.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 : De overeenkomst van klant naar Glasmaatje komt definitief tot stand na betaling en daarmee acceptatie van de algemene voorwaarden van Glasmaatje van een bestelling via de webshop (status Geplande leverdatum). Ter controle krijgt de klant een omschrijving van de opgegeven bestelling per email binnen enkele minuten na betaling van de order (orderbevestiging). De klant gaat bij de betaling actief akkoord  met deze algemene voorwaarden en daarmee is de opdracht van de klant naar Glasmaatje.nl definitief.
3.2 : Afspraken welke schriftelijk, mondeling (bv. telefoon) of digitaal (bv. email) tot stand komen zijn bindend.
3.3: Glasmaatje behoudt het recht nadat een order geplaatst en betaald is, een toeslag te vragen indien dit nodig is. De klant mag dan de order alsnog annuleren. De inhoud van de order en het orderbedrag is pas definitief overeengekomen van Glasmaatje.nl naar klant als Glasmaatje.nl de status; Geplande leverdatum aan de klant per email verzonden heeft.

Artikel 4: Bezorgen of afhalen van goederen

4.1 : Glasmaatje levert glas in Nederland en Belgie m.u.v. de Waddeneilanden.
Postcodegebied Amsterdam 1015 tm 1018 op aanvraag.
Tevens wordt isolatie/dubbelglas geleverd met meerkosten in deze postcodegebieden 60, 61, 62, 63, 64 -Zuid-Limburg en 43, 44, 45 Zeeland.
In Belgie beleveren we de postcode gebieden volgens de informatie in het winkelwagen scherm. Afleveren in België kost €39.95 en mogelijk een toeslag op de verkoopprijs. Voor alle glasorders NL met een totale orderwaarde van meer dan €495,00 brengen wij geen €39.95 transportkosten in rekening; (tenzij anders vermeldt bij het desbetreffende product).
Dakprofiel van Pext kan in Belgie en Duitsland bezorgt worden a 149.95 incl btw. U ontvangt een extra betaallink voor de transportkosten. (Dakprofiel afhalen in Dokkum en Zevenhuizen is gratis). Soms is het mogelijk om in overleg een kleiner pakket dakprofiel tot 160cm lengte per pakketdienst te versturen.  Buiten dit gebied is levering eventueel mogelijk afhankelijk van de afleverlocatie. Dit gaat altijd in overleg.
4.2 : Goederen worden op één adres afgeleverd op de begane grond. Indien het adres niet goed en veilig (ter beoordeling des chauffeur) bereikbaar is, wordt het in bijzijn van klant op een dichts bijzijnde locatie gelost.  Indien de glaslevering via Pilkington op een glasbok wordt geleverd en er is een ontheffing/vergunning nodig voor (zwaar) vrachtverkeer dan is de klant verantwoordelijk deze beschikbaar te stellen. Indien niet beschikbaar wordt het glas geleverd op een andere locatie waar u het af kunt halen.
4.3 : Goederen kunnen afgehaald worden (met uitzonderingen daargelaten). Bij afhalen is laden en transport volledig voor eigen risico van de klant.
U ontvangt na bestelling per emailbericht uw afhaaldatum. Onze magazijnen houden uw order vanaf de officiële afhaaldatum 6 weken gratis in bewaring. Na 6 weken is Glasmaatje gerechtigd stallingskosten aan u door te berekenen a 5 euro per order per week tot maximaal 200 euro per jaar.
(tenzij schriftelijk anders met Glasmaatje overeengekomen). U gaat actief akkoord met onze voorwaarden (aanvinking) met de betaling van uw order.

  • Afhalen van glas geldt voor: Rotterdam, Amsterdam, Enschede, Heerenveen. Excl. spiegelglas met facetrand, gekleurd glas, Lacobel T, excl. dakprofielen en accessoires.
  • Afhalen van glas geldt voor: Lopik
    excl. gehard glas, spiegelglas met facetrand, gekleurd glas, Lacobel safe, Lacobel T, excl. dakprofielen en accessoires
  • Afhalen van glas en de meeste accessoires
    excl. isolatieglas (op aanvraag) excl. dakprofiel Oosterhout
  • Afhalen van alle soorten glas, dakprofiel en alle accessoires in Zevenhuizen

Glasmaatje behoudt het recht nadat een order geplaatst is een toeslag te vragen indien dit nodig is vanwege meerkosten transport of een prijsfout of prijswijziging. De klant mag dan de order alsnog annuleren.
De order en het orderbedrag is pas definitief overeengekomen als Glasmaatje de orderbevestiging met status; Geplande leverdatum aan de klant per email verzonden heeft.

4.4 : Glasmaatje is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Dit zal altijd in overleg plaatsvinden.
4.5 : Op de afgesproken datum van aflevering, dient bij voorkeur de klant of diens vertegenwoordiger aanwezig te zijn op het afleveradres. Glasmaatje kan niet aangeven op welk tijdstip de goederen geleverd worden. Indien niemand aanwezig is op het afleveradres worden de goederen toch afgeleverd. De chauffeur lost op een veilige plek. Alleen hij beoordeelt wat een veilige plek is.
4.6 : Glas is een breekbaar product en tijdens het productie- en logistieke proces (alle artikelen) kan er onder andere daarom onverhoopt vertraging ontstaan voor de levering aan de klant. Opgegeven leverdata zijn altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden (o.o.v.) eb zijn geen ‘harde’ data. Glasmaatje zal haar uiterste best doen om eventuele verschuivingen tijdig te melden. Helaas is dat niet ten alle tijde mogelijk, omdat Glasmaatje hierbij afhankelijk is van tijdige en accurate informatie van derden. Het niet bezorgen of gereedstaan voor afhalen op de opgegeven datum kan nooit reden zijn om de overeenkomst op te zeggen of een betaling (deels) op te schorten.  Bevestigde geplande levertijden gelden ter indicatie, zijn onvoorziene omstandigheden voorbehouden (o.o.v.) en zijn nimmer een fatale levertermijn. Tevens kan dit nooit een reden zijn om overlast of bijkomende kosten (directe of indirecte schade) uwerzijde op Glasmaatje te verhalen.

Artikel 5. Prijzen en betaling
5.1 : Alle genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW. U betaald via Ideal, Bancontact of Paypal tijdens uw bestelling het totale bedrag (vooraf). U kunt bij Glasmaatje niet gedeeltelijk en/of achteraf betalen tenzij u gebruikt maakt van Achteraf online betalen (1e order tot 150 euro daarna voor orders tot 300 euro) U gaat dan met Multifactor een overeenkomst aan voor de betaling en bent akkoord gegaan met de voorwaarden die die hen zijn opgesteld. In verband met het maatwerk en de scherpe prijsstelling kunnen we geen risico van wanbetaling of administratiekosten dragen.

5.2 : Glasmaatje behoudt het recht nadat een order geplaatst is een toeslag te vragen indien dit nodig is in verband met hogere inkoopprijzen dan normaal.

5.3 : Wilt u oud glas inleveren dan wordt u daar 85 euro voor in bij u rekening gebracht. Dit wordt apart en meestal achteraf aan u gefactureerd.


Artikel 6. Transport risico

6.1 : Het transport van het bestelde glas in voor risico van de koper. Daarom verzekert Glasmaatje alle transporten tegen breuk gedurende het transport naar het opgegeven afleveradres. In geval van breuk tijdens het transport volgt gratis herlevering.
6.2 : Zichtbare schade dient direct aan de chauffeur te worden gemeld en moet vermeld worden op de vrachtbrief. Binnen 3 dagen na ontvangst van het glas moet de schade schriftelijk (bij voorkeur per email) aan Glasmaatje gemeld worden. Zichtbare schade, welke niet op deze wijze is vastgelegd, wordt geacht te zijn ontstaan na levering en valt dientengevolge niet onder de dekking van de transportverzekering. Het is daarom verstandig altijd iemand aanwezig te hebben voor controle bij aflevering!. Beschadigd glas dat reeds verplaatst is na aflevering of geplaatst of verwerkt is, wordt niet gedekt door de transportverzekering.
6.3 : Glasmaatje behoudt zich het eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Glasmaatje aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede via eventuele vorderingen voor door Glasmaatje ten behoeve van de klant in het
kader van de levering van goederen verrichten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Glasmaatje van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Glasmaatje en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.
6.4. Indien u zelf het glas ophaalt, vervalt garantie op breuk vanaf het moment dat u het pand van de ophaal locatie verlaat en tevens geldt dat een breuk of schade door het transport voor uw eigen risico is. Glasmaatje is niet aansprakelijk is voor bijkomende kosten of overlast, indien u tijdens het afrekenen kiest om het glas af te halen bij de leverancier en de leverancier geeft uw bestelling niet mee ivm veiligheid tijdens het vervoer in uw personenauto. Bij het afrekenen wijzen we u erop dat u de bestelling met transportbusje of vrachtwagen op dient te halen ivm veiligheid voor uzelf.


Artikel 7. Aflevering en reclames

7.1 : De levertijd is gemiddeld en verschilt per product na definitieve opdracht. Voor een spoedlevering geldt een toeslag. Bij verschillende producten in een bestelling geldt standaard de langste levertijd voor aflevering in eenmaal. Glasmaatje is gerechtigd tot deellevering(en) al dan niet met een bijbetaling voor de transportkosten iom de klant.
7.2 : Reclames over transport schades dienen direct bij aflevering aan de chauffeur kenbaar gemaakt te worden. Indien er niemand aanwezig was op moment van aflevering dienen evt. transportschades binnen 24 uur gemeld te worden.
7.3 : U wordt geacht de overeenkomst bij aankomst op de losplaats of glasbok nauwkeurig te controleren op ondeugdelijkheid.
Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering of montage dienen door de klant binnen 48 uur na ontvangst van de goederen of oplevering per email met tekst en foto’s kenbaar te worden gemaakt aan info@glasmaatje.nl.
7.4 : Glaskleur van standaard en extra helder glas zijn nooit 100% zonder groenige tint, vaak aan de rand van het glas te zien. Dit is inherent aan het product .
Afbeeldingen op de website kunnen qua kleur altijd afwijken van de werkelijk onder invloed van o.a. scherminstellingen en bepaalde lichtval.
Er zijn diverse afbeeldingen op de website die dienen ter illustratie en/of inspiratie van het product.
Geen van voorgenoemde zaken zijn een gegronde rede tot reclamatie.
7.5 : Het afleveradres dient bereikbaar te zijn voor vrachtwagens en er dient voldoende ruimte te zijn om te lossen.
Het glas wordt in principe los en onverpakt geleverd. Bij grotere hoeveelheden wordt glas eventueel op pallets/bokken geleverd. U dient deze zorgvuldig te behandelen want deze zijn/blijven eigendom van de leverancier. Glasbokken vertegenwoordigen een waarde van 650 euro excl. btw. De maximale gebruiksduur van pallets/bokken is beperkt tot een maand, daarna wordt er huur doorgerekend. Deze huur wordt aan u doorgerekend en bent u verplicht te voldoen. Bokken dienen daarom zo spoedig mogelijk leeg en schoon voor retourname te worden aangeboden/gemeld. Indien de glasbok niet retour komt, bent u verplicht de waarde van de glasbok te voldoen. Een nog niet retour genomen glasbok kan nooit een reden zijn om een betaling of order op te schorten of aan te vechten.
7.6: Glasmaatje is niet aansprakelijk voor bijkomende kosten of overlast, indien u tijdens het afrekenen kiest om het glas af te halen bij de leverancier. Bij het afrekenen wijzen we u erop dat u de bestelling met auto met ingeklapte bank of kofferbak afhaalt (zonder kinderen erbij) voor uw eigen veiligheid. Het glas in onverpakt, ter plekke is wel enig verpakkingsmateriaal, maar neemt u zelf bijv. een laken of deken mee. Controleer het glas goed voordat u de deur uitgaat ivm de garantie. Nadat u het afhaalpand verlaat, vervalt de fabrieksgarantie.

7.7: Klachtenregeling
a. Klachten over de producten moeten binnen 48 uur, volledig en duidelijk omschreven met foto’s worden ingediend bij info@Glasmaatje.nl, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
b. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Glasmaatje binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
c. – Geschillen op overeenkomsten tussen Glasmaatje en de consument of ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 8. Garantie dubbelglas en aluminium (dak)profielen. 

8.1 : Glasmaatje levert dubbelglas/isolatieglas met 10 jaar fabrieksgarantie. De fabrikant garandeert daarom dat gedurende 10 jaar geen vermindering van doorzicht zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasbladen aan de spouwzijde.
Niet onder de garantie vallen o.a.:
• de plaatsing
• glas geplaatst onder een hellingsgraad (schuine plaatsing in dakramen, veranda’s en soortgelijken)
• schade, veroorzaakt door water in de sponning
• mechanische en thermische breuk
• barometrische invloeden
• condensvorming op de kamerkant
De garantievoorwaarden van Glasmaatje zijn leidend voor het bepalen of een klacht binnen de garantievoorwaarden valt.
De klachtenprocedure van Glasmaatje zal hier altijd gevolgd worden.
8.2 : De garantie op isolerend dubbelglas en HR-isolatieglas is onder meer afhankelijk van een met zorg uitgevoerde plaatsing volgens de fabrieksvoorschriften en wettelijke normen. Voor een goede plaatsing is het van belang dat de sponning geschikt moet zijn (of worden gemaakt) voor het opnemen van dubbele beglazing.
De belangrijkste voorwaarden voor een goede plaatsing van dubbelglas zijn:

• glas laten plaatsen door vakmensen;
• geschikte sponningmaat;
• glas loshouden van de sponning;
• gebruik van steun- en stelblokjes;
• ruimte tussen glas en sponning ventileren;
• ruimte tussen glas en glaslat met kit of kunststofprofiel waterdicht afwerken.;
Bij het beglazen dienen de Nederlandse Norm NEN 3576 ‘beglazen van kozijnen, ramen en deuren’ en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3577 ‘beglazen van gebouwen’ in het algemeen uitgangspunt te zijn. Uitgebreide plaatsingsvoorschriften van de fabrikant zijn opvraagbaar.

Op overig glas/glasproducten geldt geen garantie nadat u het in eigen bezit heeft. Transport door ons is verzekerd en u kunt tot 48 uur schade aan het glas aan ons te melden. Daarna vervalt elke garantie.

Op enkel glas zit geen garantie. We leveren u een goed product. Als het glas beschadigd is, mag u binnen tot max. 48 uur vanaf de dag van aflevering op uw adres garantie reclameren. Indien u het glas zelf afhaalt, vervalt garantie zodra u het pand verlaat.
8.3: Garantievoorwaarden: op (niet isolatie-) glas op maat- en standaard artikelen in de webwinkel geldt ten alle tijde de fabrieksgarantie van de fabrikant, de leverancier van Glasmaatje.nl. De fabrieksgarantie is uw garantie die u altijd bij ons kan opvragen.

8.4 Garantiebepalingen aluminium (dak)profielen.
Alle profielen worden geproduceerd onder EN15088-1:2005en EN755-1norm. De aluminium samenstelling is voornamelijk ENAW-6060en/of DIN AIMgSI0,5F22 kwaliteit. De garantietermijn op aluminium bedraagt 10 jaat. Hierbij moet worden opgemerkt dat aluminium uit zichzelf een oxidelaagje vormt waardoor het beter bestaand is tegen andere elementen. De mate hiervan is afhankelijk van de toepassing en omgeving.
Uitsluitingen van garantie:
– Elke schade als gevolg van foutieve installatie, montage of gebruik dat begrenzingen overschrijdt.
– Betreft de categorie dakprofiel los welke in alle mogelijke maatwerksituaties wordt toegepast, kan Glasmaatje geen aansprakelijkheid aanvaarden aangaande de technische bouwconstructie en mogelijke maximale belasting. Schade aan de aluminium profielen, rubbers of verdere constructie door te zware belasting of te zwakke onderconstructie.
Glasgewicht belasting kan Glasmaatje niet garanderen daar we geen bouwtechnische berekeningen maken. Vele elementen zijn van invloed op de belasting: glasgewicht, hellingsgraad, juiste montage, werking onderconstructie of ander roerend
– Elke schade als gevolg van onvermijdelijke natuurrampen, vuur, storm enz.
– Normale slijtage of degeneratie
– Producten van hout. Hout is een natuurproduct en er wordt geen garantie verleend op de werking (scheuren, tordatie en kromtrekken), maatvoering en degenereren va hout.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 : Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Glasmaatje in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Glasmaatje niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Glasmaatje..
9.2 : De klant vrijwaart Glasmaatje te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.3 : De klant vrijwaart Glasmaatje te dezer zake tegen alle aanspraken die te maken hebben met het verkeerd of ondeskundig inmeten, (bouwkundig) berekenen, bestellen of monteren door de klant of door derde die de klant (via Glasmaatje) heeft aangesteld of ingehuurd.
9.4 : De aansprakelijkheid van Glasmaatje blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Glasmaatje de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
9.5 : De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Glasmaatje ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

9.6: Glasmaatje is niet aansprakelijk voor bijkomende kosten of overlast, indien u tijdens het afrekenen kiest om het glas af te halen bij de leverancier. Bij het afrekenen wijzen we u erop dat u de bestelling met minimaal een stationwagon afhaalt (zonder kinderen erbij) voor uw eigen veiligheid. Het glas in onverpakt, ter plekke is wel piepschuim maar neemt u zelf bijv. een laken of deken mee.
Controleer het glas goed voordat u de deur uitgaat ivm garantie.
9.7: Per email via info@glasmaatje.nl verzonden info, advies en/of prijzen zijn niet bindend. Het is een vrijblijvende service die Glasmaatje aan klanten verleend. Glasmaatje is daarvoor niet verantwoordelijk te stellen.

9.8: Glasmaatje biedt u de mogelijkheid uw bestelling af te halen bij diverse afhaalpunten van Pilkington of Peter Timmers ho. Indien u het glas na 6 weken vanaf de geplande leverdatum voor dat afhaalpunt nog niet heeft opgehaald kunt u geen aanspraak maken op uw bestelling omdat het glas dan verwijdert kan zijn. Met andere woorden. Het glas wordt 6 weken voor u bewaard om het op te halen. Tenzij anders overeengekomen.

9.9: Indien uw bestelling wordt bezorgd is het glas verzekerd tijdens transport en lossen tot bij u voordeur. Elke schade die naderhand wordt ontstaan valt niet onder de garantie en is niet voor rekening van Glasmaatje.nl. Indien u schade of een fout ontdekt welke aannemelijk niet door u veroorzaakt is, wil jij die binnen 48 uur melden bij info@glasmaatje.nl. Elke melding na 48 uur wordt i.o.m. de leverancier beoordeeld op mogelijkheid tot garantie, maar de garantieplicht is dan niet vanzelfsprekend.

Artikel 10. Overige bepalingen
10.1 : Op alle overeenkomsten van Glasmaatje B.V. is het Nederlands recht van toepassing
10.2 : In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
{tab=Certificering en leveranciers}
Glasmaatje levert A-kwaliteits glas via Pilkington NSG, AGC en EUROGLAS. Ons glasbeslag is van A kwaliteit van verschillende merken als Pauli & Sohn en Metalglass. De aluminium dakprofielen van hoogwaardige kwaliteit van Nederlands fabrikaat.

– CE-markering. CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de in Europa geldende geharmoniseerde normen, welke de Europese geharmoniseerde product normen (NEN’s) worden genoemd. – ISO 9001 EN ISO 14001 – GECERTIFICEERD
– 10 JAAR GARANTIE OP LEK- BLINDSLAG VAN ISOLATIEGLAS (GEPLAATST VOLGENS DE NEN-NORMEN)

Artikel 11. Privacy statement

We verzamelen en gebruiken alleen persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten. We maken altijd duidelijk voor welke doeleinden we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Wanneer wij persoonlijke gegevens gebruiken voor andere doeleinden (bijvoorbeeld marketing- activiteiten) vragen wij vooraf om toestemming. We lichten altijd toe welke rechten u heeft m.b.t. verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wanneer we uw persoonlijke gegevens met derde partijen delen zorgen we ervoor dat deze gegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt. Met al deze partijen hebben wij, volgens de geldende wetgeving, een overeenkomst afgesloten.

Glasmaatje B.V. is sinds 2015 officieel PEXT DEALER  – overkappingen en aluminium profielsystemen –
Algemene voorwaarden